bushido-ikiryo-geisha-japan-yurei-02

Bushido the game, Ikiryo painted by Giye. right side